Sławomir Olejniczak - prezes krakowskiego SKCh znany wśród polskich biskupów

Każdego człowieka można opisać na 100 różnych sposobów. Internet w XXI wieku pełen jest manipulacji i fake newsów. Szczególnie wrażliwym terenem jest w tym względzie styk sacrum i profanum. My, ludzie wiary, szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na przekłamania i próby dyskredytacji bliźnich. W tym kontekście przyjrzymy się dziś skrótowo organizacji katolików świeckich, jaką jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh) i postaci jej prezesa – Sławomira Olejniczaka. Czym zajmuje się ta organizacja i jak mają się do tego ważne osobistości Kościoła Katolickiego?

Środowisko skupione wokół Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej oraz Instytutu Ks. Piotra Skargi to druga co do popularności w Polsce grupa podmiotów społecznych i medialnych, zrzeszających katolików świeckich (na pierwszym miejscu nieprzerwanie plasuje się Radio Maryja). SKCh im. ks. Piotra Skargi obecne jest w przestrzeni publicznej od przełomu XX i XXI wieku, regularnie rozwijając działalność religijną i społeczno-polityczną.

Nieprzypadkowo patronem instytucji został Piotr Skarga, czyli słynny duchowny żyjący w XVI wieku, który szczególnie zapalczywie walczył z heretykami oraz chronił wiarę stojąc na czele polskiej kontrreformacji. Podobnie jak owa postać, Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi wraz z sojusznikami stoi w obronie tradycji, wiary, praw rodziny i wolności osobistej. Dzieje się tak mimo licznych ataków ze strony lewicowych mediów.

Próby dyskredytacji Stowarzyszenia oraz samego prezesa Sławomira Olejniczaka pojawiają się regularnie. Przodują w nich media jednoznacznie sformatowane światopoglądowo: otwarcie promujące swobodny dostęp do aborcji oraz nachalnie propagujące związki homoseksualne i tzw. rodziny lesbijek lub gejów wychowujące dzieci. Stałym zarzutem wobec tej założonej w mieście Kraków organizacji jest określanie jej sektą, czy też wyzywanie od oszustów. Od razu należy zdementować te nieprawdziwe i nierzetelne głosy, co jest wyjątkowo proste.

SKCh im. Ks. Piotra Skargi jest instytucją non profit, czyli niezarabiającą na swojej działalności. Ma jasne zasady członkostwa, różne formy partycypacji także jako darczyńca lub wolontariusz. Trudno też zarzucić jej liderom jakiekolwiek tendencje autorytarne. Przeciwnie, opinie o osobach takich jak Sławomir Olejniczak czy Arkadiusz Stelmach są niezwykle pozytywne. Działacze SKCh obecni są na różnych uroczystościach, rocznicowych Mszach Świętych, procesjach. Regularnie też korzystają z sakramentów. Nikt do tej pory nie postawił im żadnych zarzutów co do nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im organizacji. Kto w takim kontekście może zarzucić Olejniczakowi i jego środowisku pozostawanie sektą? Na pewno nikt uczciwie i rzetelnie badający te sprawy.

Oczywiście, wspominane ataki miały, mają i prawdopodobnie będą miały miejsce, ponieważ dzisiejsze czasy są szczególnie dotknięte przez upadek autorytetów, osunięcie poziomu mediów na najniższe instynkty i emocje oraz coraz powszechniejsze zgorszenie i demoralizację. Sprzedaje się sensacja. Jak ją wyprodukować? Rzucając stek oskarżeń na SKCh im. Ks. Piotra Skargi, redakcję Polonia Christiana lub też Instytut Ordo Iuris. Późniejsza weryfikacja i zaprzeczenie w sądzie wszystkim tym oszczerstwom zajmie lata, a niektórym będzie dane nawet całkowicie uniknąć odpowiedzialności, jak np. redaktorowi T. Piątkowi, który na cel ataków wziął sobie wspomnianego Sławomira Olejniczaka a którego adwokaci w sądzie osłaniali dokumentacją poświadcząjącą… problemy psychiczne!

Jednym z argumentów atakujących SKCh im. ks. Piotra Skargi to powiązania z innymi organizacjami. Są dość nietrafione, ponieważ owe instytucje działają niezależnie i finansowane są z z innych źródeł. Sam Sławomir Olejniczak odwoływał się do tego mówiąc, iż wiele organizacji na świecie kieruje się podobnymi ideologiami, aczkolwiek nie współpracują ze sobą. Nie może dziwić, że przykładowo Ordo Iuris i SKCh mają częściowo wspólne cele oraz że starają się samodzielnie finansować z dobrowolnie pozyskiwanych datków. To dużo bardziej moralny sposób funkcjonowania niż pobieranie państwowych dotacji pochodzących z pieniędzy podatników.

Prezes organizacji, Sławomir Olejniczak to postać znana ważnym przedstawicielom Kościoła w Polsce. Co prawda sam Instytut ks. Piotra Skargi nie jest bezpośrednio związany z owym Kościołem i nie podlega jego prawu, ale wielu arcybiskupów, biskupów, księży i duchownych współpracuje z SKCh. W 2019 r. Sławomir Olejniczak gościł u Marka Jędraszewskiego, tymczasem dla finansowanych przez Stowarzyszenie czasopism pisują takie osobistości, jak kardynał Raymond Burke, czy biskup Atanazy Schneider. Liczni biskupi przesyłali Stowarzyszeniu wyrazy wdzięczności za podejmowane kampanie (jak np. arcybiskup Dzięga w 2021 r.), jak też i życzenia świąteczne, czy też osobiste błogosławieństwo. Trzeba o tym pamiętać, oceniając tych działaczy i omawiane organizacje.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
Prezes SKCh Sławomir Olejniczak

SKCh, Sławomir Olejniczak a wspólnotowy wymiar Kościoła

Organizacje takie jak SKCh, której przewodzi Sławomir Olejniczak, pracują na rzecz promowania pewnych wartości, najczęściej powiązanych z tradycjami, obyczajami i kulturą chrześcijańską, które tworzą pewien konstrukt cywilizacyjny. W Kościele można funkcjonować na różne sposoby – także w formule niezależnej od biskupów organizacji katolików świeckich – ale jeśli pracuje się na rzecz dobra wspólnego i organizowania aktywności w grupach, wokół pewnych szczytnych celów bliskich lub pokrywających się z misją Kościoła, jest to wówczas działanie nie tylko w pełni zgodne z oczekiwaniami hierarchii kościelnej, czy też samej Stolicy Apostolskiej, ale także bardzo pożądane i oczekiwane. Kościół dąży bowiem do aktywnizacji swoich członków, do pracy nad sobą oraz bliźnimi, którzy mogą być gdzieś na uboczu wiary.

To właśnie łączenie ludzi w jednym celu dawało jej na przestrzeni wieków siłę przebicia, co dzieje się do dzisiaj. Istniejące w Polsce liczne organizacje chrześcijańskie, które walczą o moralność społeczeństwa, a jedną z nich jest instytucja założona przez Sławomira Olejniczaka et consortes – SKCh im. ks. Piotra Skargi – stwarzają nowe przestrzenie, dyskursy, platformy aktywności społecznej. Znamy trendy XXI wieku, wiemy jak bardzo brakuje nam wspólnoty. Dziś każdy mógłby być egoistą bądź egocentrykiem, zamkniętym w swoich czterech ścianach i ekranie telefonu. Dzięki organizacjom społecznym katolików to się jednak pozytywnie zmienia.

KOPIOWANIE TREŚCI ZABRONIONE

© 2019 All Rights Reserved