Misja św. Cyryla i Metodego - krótka historia

Misja Cyryla i Metodego była niesamowicie ważna dla europejskiego chrześcijaństwa. Nie bez powodu zostali określeni współpatronami Europy. To dzięki nim chrześcijaństwo pojawiło się na ziemiach słowiańskich! Kim byli święci Cyryl i Metody i jaka była ich misja oraz kiedy miała miejsce?

Kiedy miała miejsce misja Cyryla i Metodego? Data ściśle określająca ich działania jest trudna do znalezienia, jednak wiadomo, iż w było to w drugiej połowie IX wieku. Wspomniane postacie były braćmi, pochodzili z Tesaloników (dzisiejszych Saloników) znajdujących się na terenie Grecji. Zwani są także Braćmi Sołuńskimi.

Cyryl został poproszony przez cesarza, by zabrać Metodego i nauczać Słowian. W okolicach roku 863 bracia udali się do Księstwa Wielkomorawskiego, ponieważ znajdowało się w nim wiele ludów słowiańskich Europy Środkowej. Mimo iż nie byli kapłanami, posiadali ze sobą biblię i teksty liturgiczne. Co szczególnie istotne, podczas swoich podróży stworzyli własny alfabet składający się z 49 liter, pozwalający nazwać dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Obok braci gromadziło się wielu uczniów, którzy chcieli uczyć się alfabetu, a następnie przekazywali go dalej. Tym oto sposobem Słowianie zaczęli stosować usystematyzowany alfabet! Nazywał się głagolica, jednak po pewnym czasie został uproszczony do znanej do dziś cyrylicy.

Co ciekawe, w ramach chrystianizacji Słowian św. Cyryl i Metody postanowili przetłumaczyć liturgię na język słowiański. Było to zdarzenie dość nietypowe, ponieważ do tamtego momentu tłumaczono ją jedynie na łacinę, hebrajski i grecki. Wpływy słynnych braci sięgają Kijowa, Chorwatów, Czechów, Wiślan itd.

Działalność braci jest uznawana za wzorcową względem braku uprzedzeń rasowych, pychy czy partykularyzmu. Jedyne czego chcieli, to szerzyć naukę oraz Pismo Święte, w czym skądinąd odnieśli ogromny sukces. Nie bez powodu w 1980 roku Jan Paweł II mianował Cyryla i Metodego patronami Europy.

Do dzisiaj wspomina się postaci Cyryla i Metodego, chociażby 24 maja podczas mszy świętej. Z tego powodu warto ich wspomnieć i pamiętać, kim byli oraz jak wiele dali Europie, która – gdyby nie oni – na pewno wyglądałaby dzisiaj inaczej. Jednocześnie warto wspierać także żyjących, którzy nadal posiadają swoją misję i chcą szerzyć mądrość opartą na Słowie Bożym. Chodzi na przykład o działaczy Instytutu Piotra Skargi!

KOPIOWANIE TREŚCI ZABRONIONE

© 2019 All Rights Reserved