Co daje zwykłym katolikom Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi?

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi to organizacja, która od lat działa na rzecz obrony życia, propagowania wartości chrześcijańskich oraz wiedzy religijnej. Dzięki swojej działalności środowisko skupione wokół hasła „Przebudźmy sumienia Polaków!” może pełnić ważną rolę w życiu zwykłego katolika, pomagając mu w rozwijaniu swojej wiary i angażując go w działania społeczne.

Stowarzyszenie edukuje i aktywizuje katolików

Stowarzyszenie, którego prezesem od początków istnienia (rok 1999) jest Sławomir Olejniczak, organizuje liczne inicjatywy i akcje społeczne, które dają możliwość aktywnego zaangażowania się w obronę życia i rodziny. Działania te umożliwiają zwykłym katolikom wyrażenie swojego sprzeciwu wobec problemów takich jak aborcja, eutanazja czy łamanie praw dzieci i rodzin. Dzięki temu Stowarzyszenie daje ludziom możliwość podjęcia konkretnych działań na rzecz swoich przekonań i wartości.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi przeprowadza również wiele akcji, takich jak konferencje, spotkania z autorytetami i debaty, które pozwalają zwykłym katolikom poszerzyć swoją wiedzę na temat problemów społecznych i religijnych. Dzięki temu organizacja ta umożliwia rozwój osobisty oraz pogłębienie wiary.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi angażuje również zwykłych katolików w działania na rzecz potrzebujących, organizując pomoc dla chrześcijan w krajach objętych prześladowaniami, czy wspierając uchodźców wojennych z Ukrainy. Dzięki temu Stowarzyszenie daje zwykłym katolikom możliwość angażowania się w działania społeczne i udzielania pomocy bliźnim. którym jest mój kolega , zwyczajny człowiek – chociaż jest kapłanem, po to, aby drugiego człowieka wyciągnąć z upadku grzechowego.  Wiem, że ten kolega stara się jak może i mimo, iż czasami nie tak się wysłowi jak należy, popełni jakąś gafę czy uniesie się gniewem – jest tylko ułomnym człowiekiem.  Piękne jest to, że Bóg przez takie proste ludzkie narzędzie działa całą swoją mocą, to wprawia w zachwyt. 

Prezes Olejniczak o potrzebie przypominania podstawowych prawd

Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, podkreśla, że organizacja ta jest miejscem dla każdego, kto chce działać na rzecz wartości chrześcijańskich i obrony ładu moralnego w Polsce. Działalność Stowarzyszenia może więc pełnić ważną rolę w życiu zwykłego katolika, dając mu możliwość aktywnego działania na rzecz budzenia sumień Polaków.

 

Organizacja ta umożliwia rozwój osobisty oraz pogłębienie wiary, poprzez zaangażowanie zgodne z wezwaniem Ewangelii i nauczaniem Sługi Bożego ks. Piotra Skargi. Dla wielu katolików jest też pewnego rodzaju oparciem, szczególnie wtedy, gdy dotychczasowej autorytety kościelne zawodzą lub ich misja życiowa dobiega końca.

Jako katolicy świeccy chcemy też  przypominać o tej chrześcijańskiej prawdzie, która od dwóch tysięcy lat jest niezmienna. Wybór, jaki staje przed człowiekiem na koniec jego życia – potępienie lub zbawienie i życie wieczne to coś, co warto przypominać w czasach zamętu, beznadziei i także zaniedbań ze strony duchowieństwa, które jest odpowiedzialne za pracę duszpasterską  – mówi Sławomir Olejniczak w jednym z nagrań na kanale YouTube prowadzonym przez Stowarzyszenie.

KOPIOWANIE TREŚCI ZABRONIONE

© 2019 All Rights Reserved