Komunia święta – sakrament najbardziej potrzebny do zbawienia?

Do dnia dzisiejszego w wielu miejscach Polski wiszą billboardy stworzone przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi w obronie czci dla Najświętszego Sakramentu. Akcja „Stop Komunii Świętej na rękę!” przypomniała i wciąż przypomina o realnej obecności Ciała Pana Jezusa w Komunii Św. i wynikających z tego konsekwencjach dla wszystkich wiernych.

Ewangelia wiernie relacjonuje nauczanie samego Pana Jezusa w tej materii: „Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»


Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”

Zgorszenie z powodu prawdy

Trudno się dziwić, że inicjatywa, którą podjęło Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wywołała tak wiele głosów sprzeciwu. Wszak i sam Pan Jezus doświadczył odrzucenia, gdy głosił tę zbawienną naukę.

Ewangelia zawiera opis reakcji na słowa Zbawiciela: „A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? »”

W przypadku akcji społecznej Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej mówimy o głosie wierności wobec Tradycji Kościoła, ugruntowanej wielowiekową praktyką. Komunia święta, odkąd Kościół rozwiązał i uporządkował te sprawy, zawsze udzielana była do ust. Niemniej jednak, od lat osiemdziesiątych XX wieku żywe są trendy dążące do zmiany tej praktyki. W 2020 roku, pod pretekstem „walki z pandemią koronawirusa”, przeniknęły one do Polski.

Czy przystępowanie do Komunii Św. Jest konieczne do zbawienia? Nie jest – nauka Soboru Trydenckiego nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. Nie należy jednak zapominać o słowach Pana Jezusa, o tym że nie znajdziemy nigdzie lepszego pokarmu, który wzmocni nas w drodze do zbawienia. Aby jednak Komunia Święta była dla nas zbawiennym pokarmem, należy ją przyjmować ją zawsze godnie – w stanie łaski uświęcającej i mając odpowiednią postawę!

KOPIOWANIE TREŚCI ZABRONIONE

© 2019 All Rights Reserved