Misja Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi

Matka Boża, która w 1917 roku objawiła się w Fatimie w Portugali trojgu ubogim pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, wezwała świat do nawodzenia poprzez modlitwę i pokutę. Obiecała, że jeśli ludzie posłuchają jej rad, świat zostanie ocalony od katastrofy. To przesłanie Maryi, jej orędzie jest nadzieją dla świata i  Polski.

Aby je przekazać jak największej liczbie rodaków Stowarzyszenie im. ks. Piotra Skargi podejmuje szereg akcji, dzięki którym setki tysięcy Polaków usłyszało o fatimskim proroctwie.

Fatima bardzo dobrze koresponduje z misją naszego instytutu, która brzmi „przebudźmy sumienia Polaków”. Matka najświętsza ukazała się w 1917 roku i wtedy zapowiedziała, że jeśli ludzie się nie nawrócą na świat spadną różne kataklizmy w tym komunizm, który przyczyni się do wojen i prześladowań kościoła. Stąd, aby przebudzić sumienia Polaków chcieliśmy wykorzystać to orędzie Maryjne z Fatimy wydając książkę Antonio Borellego „Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?” W ciągu 10 lat rozprowadziliśmy ponad 850 000 egzemplarzy tej książki – mówi prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak.

Dwa razy do roku Stowarzyszenie Piotra Skargi organizuje dla swoich darczyńców zrzeszonych w Apostolacie Fatimy pielgrzymkę do Fatimy. W czasie tej pielgrzymi mają oni możliwość lepszego zapoznania się z orędziem Matki Bożej. Dla wszystkich jest to czas wyjątkowy. Szczególnym wyrazem jedności z orędziem fatimskim jest akcja palenia świec przed Sanktuarium w Fatimie. Akcja polega na rozsyłaniu do Darczyńców Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi malutkich świec z kartonikiem, na którym mogą wypisać swoje intencje i odesłać na adres organizacji. Następnie małe świece są przetapiane na większe i zawożone są do Fatimy i tam zapalane są przy Kaplicy Objawień.

Jak podkreślają założyciele Stowarzyszenia, jego celem jest obrona zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym. Aby to czynić skutecznie konieczne jest istnienie silnych katolickich mediów. Już na początku istnienia całego środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Ks. Skargi rozpoczęto wydawanie bogato ilustrowanego pisma „Przymierza z Maryją” skierowanego do Darczyńców Stowarzyszenia (później także i Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi).

Pierwszym nadrzędnym celem pisma było budzenie świadomości moralnej, etycznej i religijnej naszych rodaków. Myślę, że to się udało ponieważ z biuletynu zewnętrznego Stowarzyszenia dzisiaj jest to dwumiesięcznik, który dociera do 250 000 rodzin i są to przede wszystkim katolicy o różnym stopniu zaangażowania. Są to katolicy zarówno „gorący” jak i „letni”. Do tych „letnich” docieramy właśnie, aby rozpalić ich wiarę oraz postawę moralną i etyczną. Warto sięgnąć po „Przymierze z Maryją” ponieważ konsekwentnie budzi sumienia Polaków   – mówi Bogusław Bajor, redaktor naczelny pisma „Przymierze z Maryją”.

„Przymierze z Maryją” kierujemy do całych rodzin. Kierujemy je do starszego pokolenia, ale chcemy, aby po nasze pismo sięgali również ludzie młodzi. Mamy kilka stałych działów m.in. Słowo Kapłana gdzie kapłan współpracujący z nami objaśnia problemy, zagadnienia, które nurtują naszych czytelników o czym dowiadujemy się z korespondencji od naszych Darczyńców. Mamy również dział, w którym prezentujemy zapomniane prawdy, zapomniane wypowiedzi ludzi Kościoła, papieży czy świętych. Dział rodzina traktuje o problemach z którymi spotyka się na co dzień każda polska rodzina – komentuje Adam Kowalik, wicenaczelny pisma „Przymierze z Maryją”.

„Przymierze z Maryją” to nie jedyna działalność wydawnicza Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. Wspomniane wcześniej „Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?”, „Dar Maryi na trudne czasy”, „Świadkowie Cudu słońca” oraz „Ojciec Pio. Droga do światłości” to tylko 4 z wielu książek w jakie można zaopatrzyć się, aby pogłębić swoją wiarę. Najprościej zrobić to poprzez dołączenie do kampanii społecznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Piotra Skargi. W ciągu pierwszych 10 lat działalności wydało ono ponad 30 książek i broszur w łącznym nakładzie przekraczającym 4 000 000 egzemplarzy. Są to przede wszystkim publikacje o charakterze religijnym skupiającym się przede wszystkim na tradycyjnych formach pobożności.

KOPIOWANIE TREŚCI ZABRONIONE

© 2019 All Rights Reserved