Kościół na Białorusi: Stowarzyszenie Ks Piotra Skargi wsparło budowę

Dzięki ofiarnemu udziałowi wiernych z Polski katolicyzm na Białorusi odradza się nie tylko w aspekcie duchowym, lecz również materialnym. Ten niewielki kraj stanowiący pomost między Unią Europejską a Rosją staje się nadzieją dla znajdującego się w kryzysie europejskiego katolicyzmu. Walnie do tego przyczynia się Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi.

Relikty komunizmu w krajach posowieckich

Komunizm doprowadził do milionów ofiar. Jego zbrodniczy reżim opierał się na zniszczeniu naturalnego porządku rzeczy opartego na tradycji, rodzinie i prywatnym posiadaniu. Na ich miejsce system ten usiłował zaprowadzić swoją wizję społeczeństwa pozbawionego własności i zarządzanego przez klasę zawodowych rewolucjonistów.

Ten etap tak zwanego realnego socjalizmu miał doprowadzić do późniejszego nastania ery komunizmu, a więc doskonałego społeczeństwa pozbawionego własności i specjalizacji wynikającej z podziału pracy. W tym społeczeństwie każdy miałby zajmować się tym, na co ma ochotę i mimo to korzystać ze wszystkich dobrodziejstw rozwoju gospodarczego.

Przez kilka dekad Kościół na Białorusi, jak i na całym terytorium ówczesnego Związku Radzieckiego, był prześladowany, a Jego pasterze szykanowani. Pomimo upływu prawie 30 lat od upadku ZSRR Kościół na Wschodzie cały czas tkwi w fazie odrodzenia. Poważnym problemem jest brak infrastruktury sakralnej.

Wymaga to modlitwy m.in. o nowe powołania. Brakuje bowiem nie tylko kapłanów, ale przede wszystkim infrastruktury sakralnej. Katolicy pragnęliby modlić się we własnych parafiach. To jednak okazuje się często niemożliwe z uwagi na braki budynków kościelnych. Nawet nieliczne kościoły często są niedoposażone, jak na przykład parafia św. Mikołaja w Lądku.

Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi o akcji Kościół na Białorusi

Tym większe jest zapotrzebowanie na pomoc. Tę oferują pełni dobrej woli katolicy z Polski w odpowiedzi na akcję, którą prowadzi Stowarzyszenie ks Piotra Skargi. Bez nich niemożliwa byłaby odbudowa struktur kościoła w dotkniętym przez komunizm kraju. Jednak dzięki ich udziałowi katolicyzm na Białorusi odradza się nie tylko w aspekcie duchowym, lecz również materialnym. Walnie do tego przyczynia się Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi.

Najbardziej spektakularnym przykładem tej pomocy jest budowa od fundamentów nowego kościoła w Mińsku. Białoruscy katolicy wzbogacili się o świątynię w centrum miasta, którą zarządzają ojcowie karmelici. Stowarzyszenie ks Piotra Skargi wsparło ten projekt kwotą niemal 250 tys. zł, dzięki czemu możliwe było ukończenie prac budowlanych oraz instalacja ogrzewania.

Dotychczasowe prace mogliśmy wykonać dzięki ogromnemu wsparciu naszych Dobrodziejów z Polski. Wśród nich są również Dobrodzieje, których pozyskaliśmy dzięki Stowarzyszeniu im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie, zresztą oni sami też nam wiele pomogli. Razem z nimi zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz budowy kościoła i klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Mińsku (o. Piotr Frosztęga, Mińsk)

KOPIOWANIE TREŚCI ZABRONIONE

© 2019 All Rights Reserved