Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej - najważniejsze informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej (SKCh im. ks. Piotra Skargi) to instytucja, której celem jest „przebudzenie sumień Polaków”. Działacze od lat starają się walczyć z wszechobecnym odejściem od Boga, a także zapominaniem o fundamentach Europy, którymi są rodzina, wiara i tradycja. Czym dokładnie jest oraz czym zajmuje się SKCh im. ks. Piotra Skargi i Instytut Piotra Skargi?

W latach 90. na całym świecie katolicy świeccy postanowili zakładać liczne organizacje o konserwatywnych poglądach, określane jako TFP (organizacje w obronie tradycji, rodziny i własności). Zainspirowało to także Polaków, dlatego na przełomie XX i XXI wieku Sławomir Olejniczak założył Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej oraz Instytut ks. Piotra Skargi (Kraków). Opinie lewicowych mediów często atakują działaczy, sugerując, że nawet Kościół się od nich odsunął. Nic bardziej mylnego! Jedynym faktem jest to, że Instytut nie podlega prawu Kościoła Katolickiego, ale państwowemu. Co więcej, stowarzyszenie jest organizacją non profit. Oznacza to, że nie zarabia na swoich działaniach.

Nieprzypadkowo patronem instytucji jest Piotr Skarga. Był on przede wszystkim duchownym, ale też znakomitym mówcą i pisarzem. Żył w czasach reformacji, z którą nieprzerwanie walczył, przypominając, że odwracanie się od wiary to porzucenie moralności. Mimo że odszedł ponad 400 lat temu, to jego słowa są równie ważne dzisiaj, co cały czas inspiruje działaczy Instytutu.

Podobnie jak swój patron, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej postanowiło stanąć w obronie wiary, moralności i tradycji. Szczególnie ważną rzeczą dla działaczy jest rodzina i jej istotność w dzisiejszych czasach, a także świadomość coraz bardziej widocznych zagrożeń. Chodzi na przykład o szerzącą się propagandę gender, ideologię LGBT, przyzwolenie na aborcję, eutanazję i edukację seksualną w szkołach.

Stowarzyszenie kultury Chrześcijańskiej

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej zajmuje się organizowaniem wielu konferencji, marszów, pikiet w obronie tradycji, wiary i rodziny. Wszystkie wymagające tego działania są finansowane przez darczyńców. To dzięki nim możliwe jest także publikowanie dwumiesięcznika Przymierze z Maryją oraz Polonia Christiana. Dochodzą do tego ciekawe akcje, takie jak składanie lilii w Fatimie. Warto zapoznać się także z portalem internetowym PCH24.pl, na którym można znaleźć rzetelne informacje na temat aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie.

KOPIOWANIE TREŚCI ZABRONIONE

© 2019 All Rights Reserved