NEXT STEP

ŻYCIE W RUCHU

Chcemy Ciebie zachęcić abyś odważył się zaufać Jezusowi w 5 najważniejszych dziedzinach Twojego życia.

»My natomiast wpatrujemy się w chwałę Pana i dzięki Jego Duchowi stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. «

2 List do Koryntian 3, 18

JAKI JEST TWÓJ NEXT STEP (KOLEJNY KROK)?