Mała Grupa #1

Jeżeli chcesz dołączyć do małej grupy w poniedziałki zapraszamy na spotkania o godzinie 18:30 w sali Alfa.

22 stycznia
5 lutego
19 lutego

 

Kontakt: Grzegorz Balcerek tel. 603 929 405