Mała Grupa #2

Jeżeli chcesz dołączyć do małej grupy zapraszamy na spotkania we wtorki, o godzinie 18:30 w sali Alfa.

23 stycznia
6 lutego
20 lutego

Kontakt: Waldemar Kwiatkowski tel. 600 231 953