Grupa Uwielbienia

Jeżeli umiesz grać na instrumencie lub śpiewać dołącz do grupy uwielbienia. Spotkania będą odbywały się w ostatnią środę miesiąca o godzinie 18:30 w ICF Café.

Najbliższe spotkania:
25 października
29 listopada

Kontakt: Milena Kułakowska mi.kulakowska@gmail.com